Xây dựng Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người ở căn cứ Việt Bắc - Ảnh tư liệu

Rèn luyện đạo đức cách mạng như ‘ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong’

 •   18/05/2024 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTTPTN) - Không chỉ “tự mình” rèn luyện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải bền bỉ hằng ngày rèn luyện đạo đức cách mạng, như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.
Quán triệt Nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Quán triệt Nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

 •   10/05/2024 04:07:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Sáng 10.5, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với hơn 4.300 điểm cầu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10.10.2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam thời kỳ mới.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội - Tiếp cận từ phương diện đạo đức và sự vận dụng, phát triển của Đảng ta

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội - Tiếp cận từ phương diện đạo đức và sự vận dụng, phát triển của Đảng ta

 •   29/03/2024 01:49:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội từ tiếp cận đạo đức, bài viết tập trung làm rõ nội dung cơ bản và nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội: chủ nghĩa xã hội là lý trưởng tốt đẹp mà loài người sẽ đạt tới; chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa nhân đạo hiện thực, chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu; đặc trưng bao trùm là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người; chủ nghĩa xã hội đối lập với chủ nghĩa cá nhân nhưng không phủ nhận cá nhân.
Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong điều kiện mới

Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong điều kiện mới

 •   19/02/2024 05:31:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đảng duy nhất lãnh đạo mà còn là đảng cầm quyền. Là đảng duy nhất lãnh đạo và duy nhất cầm quyền, Đảng phải chịu trách nhiệm trước Nhân dân về các quyết định của mình.
Ông Lê Minh Thế – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023

Thành phố Tây Ninh: 11 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

 •   10/01/2024 08:15:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Ngày 8.1, Thành uỷ Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ông Lê Minh Thế- Bí thư Thành uỷ chủ trì hội nghị.
Kinh nghiệm xây dựng cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng trong thời kỳ mới

Kinh nghiệm xây dựng cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng trong thời kỳ mới

 •   07/01/2024 08:11:00 PM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0

Cuốn sách "Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư" là tài liệu tham khảo có giá trị đối với đông đảo cán bộ, đảng viên, nhất là với những người làm công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng.

 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ năm 2024 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh

Thực hiện hiệu quả, thực chất các Đề án, chỉ tiêu ngành Tổ chức xây dựng Đảng

 •   07/01/2024 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Đây là chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh năm 2023 diễn ra chiều ngày 5.1.2024.
Rèn luyện đạo đức cách mạng là xuyên suốt và nhất quán

Rèn luyện đạo đức cách mạng là xuyên suốt và nhất quán

 •   08/12/2023 08:16:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Đặc biệt quan tâm vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong là sự nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 65 năm sau khi tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958)[1] ra đời, những chỉ dẫn của Người vẫn vẹn nguyên ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc.
Hơn 1,44 triệu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

Hơn 1,44 triệu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

 •   04/12/2023 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.
Vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười

Vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười

 •   11/11/2023 02:37:44 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 - cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, là bài học kinh nghiệm quý cho các quốc gia, dân tộc trong cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc.
"Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi trường tồn cùng dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng"

"Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi trường tồn cùng dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng"

 •   04/11/2023 04:44:29 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0

Trân trọng giới thiệu toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Đoàn đại biểu thành phố Tây Ninh tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh

Đoàn đại biểu thành phố Tây Ninh tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

 •   05/10/2023 04:30:52 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTTPTN) - Ngày 04-05/10/2023, Đoàn đại biểu thành phố Tây Ninh tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thức X, nhiệm kỳ 2023-2028.
Kỷ niệm 78 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2023)

Kỷ niệm 78 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2023)

 •   23/09/2023 11:25:00 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 mở ra trong lịch sử dân tộc bước ngoặt lớn, đem lại cho cách mạng Việt Nam thế và lực mới. Song không lâu sau đó, cách mạng nước ta đứng trước những thử thách hết sức nghiêm trọng, phải đối đầu với nguy cơ đe dọa sự tồn tại của mình.
Ảnh minh họa

Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

 •   15/09/2023 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu của lịch sử. 
Tổng Bí thư đã khảo sát thực tế mô hình thâm canh sản xuất chè chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGap tại bản Cốc Phát và tham gia hái chè cùng bà con xã Bản Bo

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

 •   07/09/2023 07:35:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
 
Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ chú trọng, đặt nhân dân vào trung tâm các quyết sách của mình, mà còn luôn tạo điều kiện để nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.
Ông Lê Minh Thế- Bí thư Thành uỷ trao Huy hiệu cho các đảng viên

Thành uỷ Tây Ninh trao Huy hiệu Đảng cho 39 đảng viên lão thành

 •   03/09/2023 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Chiều 31.8, Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 39 đảng viên đang sinh hoạt tại các Đảng bộ phường 1, phường 2, phường 3, phường IV, phường Hiệp Ninh, phường Ninh Thạnh, xã Bình Minh và Chi bộ Công ty cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bậc thiên tài quân sự

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bậc thiên tài quân sự

 •   27/08/2023 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Không thể phủ nhận giá trị lịch sử về thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử về thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945

 •   22/08/2023 07:40:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh 2.9 sẽ đời đời bất diệt.
Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm Nhà trẻ 20/10 (Hà Nội), ngày 26/9/1977, nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Kim Hùng/TTXVN

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung

 •   21/08/2023 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sĩ hết sức trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, của dân tộc ta. Đồng chí đã hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Tăng cường kiểm soát quyền lực trong quá trình thực hiện các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh hiện nay

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong quá trình thực hiện các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh hiện nay

 •   21/08/2023 10:52:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Quyền lực luôn có nguy cơ bị tha hóa, do vậy, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ có vai trò rất quan trọng, được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Thời gian qua, việc thực hiện các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh bước đầu tạo ra hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, khẳng định năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Yêu cầu đặt ra hiện nay là cần đánh giá một cách tổng thể, toàn diện kết quả, hạn chế của các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh, đồng thời kiểm soát quyền lực trong quá trình thực hiện.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng- không phải câu chuyện mới

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng- không phải câu chuyện mới

 •   02/08/2023 03:01:00 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Trên thực tế, câu chuyện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã được đặt ra từ rất lâu. Người sớm nhìn thấy và nêu lên vấn đề này (từ những năm 90 của thế kỷ XX) chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đảng bộ Thành phố hiện có gần 6.000 đảng viên (trong ảnh: Đại biểu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025)

Đảng bộ thành phố Tây Ninh xây dựng Đảng từ việc nâng cao chất lượng tạo nguồn, phát triển đảng viên

 •   30/07/2023 07:07:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2023 của Đảng bộ thành phố Tây Ninh năm 2023 đã điều chỉnh tăng lên gần 200% so với chỉ tiêu hằng năm trong giai đoạn 2020-2025.
Xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng

Xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng

 •   29/07/2023 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Năm nay, kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2023) trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức mới xuất hiện gay gắt, nặng nề hơn, đến nhanh hơn so với những dự báo. 
Xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, lấy thương mại, dịch vụ và du lịch làm động lực phát triển

Xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, lấy thương mại, dịch vụ và du lịch làm động lực phát triển

 •   01/07/2023 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Chiều 29.6, Đảng bộ Thành phố sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 dưới sự chủ trì của Bí thư Thành uỷ Lê Minh Thế. Dự và chỉ đạo hội nghị có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm.
Thành ủy Tây Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Thành ủy Tây Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền

 •   16/06/2023 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Sáng 15.6, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Lê Minh Thế- Bí thư Thành uỷ chủ trì hội nghị.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước: Dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước: Dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân

 •   07/06/2023 06:48:00 PM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0
Nội dung thi đua yêu nước: Phải toàn diện, phải xuất phát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, phải thiết thực, ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp...
Xây dựng Đảng - xây dựng tổ chức và con người

Xây dựng Đảng - xây dựng tổ chức và con người

 •   29/05/2023 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Chúng ta công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, làm sao vừa hội nhập kinh tế quốc tế lại vừa giữ được độc lập, tự chủ? Nghe tưởng như mâu thuẫn, nhưng trong thực tế chúng ta đã phải xử lý các mối quan hệ cực kỳ khó khăn.
“Cần Kiệm Liêm Chính” theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Cần Kiệm Liêm Chính” theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   19/05/2023 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTTPTN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng lỗi lạc, một lãnh tụ thiên tài, nhưng đồng thời cũng là một người rất gần gũi với nhân dân. Đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính” là một thực hành nổi bật và xuyên suốt cuộc đời Bác. Bác quan niệm “Cần, kiệm, liêm, chính” là 4 đức tính quan trọng của con người, giống như “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có 4 đức “Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người...”. Lời dạy ấy của Bác cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị nhân văn và tính thời sự, có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890, cách đây 133 năm.
Củng cố niềm tin của dân

Củng cố niềm tin của dân

 •   17/04/2023 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Để củng cố, tăng cường niềm tin của dân với Đảng, với chế độ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được xác định là ưu tiên số một.
Phương hướng xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Phương hướng xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

 •   13/04/2023 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 456
 •   Phản hồi: 0
Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất, liên tục cầm quyền và cầm quyền trong nhiều năm. Để lãnh đạo cách mạng đi đến thành công và xây dựng đất nước phát triển, Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn và đổi mới, trong đó phải lấy đạo đức làm nền tảng. Đạo đức của Đảng tạo nên sức hấp dẫn Đảng, quy tụ được sức mạnh của toàn dân trong thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.
Độc giả tham quan và mua sách

Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc

 •   02/04/2023 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Sáng 1.4, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh, dưới sự hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành đoàn Tây Ninh tổ chức khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023.
Phát động hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023

Phát động hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023

 •   28/03/2023 07:25:00 PM
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh ban hành Công văn số 1996-CV/BTGTU, ngày 13.2.2023 phát động hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với một số cơ quan Trung ương tổ chức.
Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

 •   16/03/2023 08:06:00 AM
 •   Đã xem: 1012
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 97 - HD/BTGTW về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Bác Hồ với đồng bào các dân tộc. (Tranh: Đặng Nam/Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Để làm “đày tớ” của dân, người cán bộ phải làm gì?

 •   13/03/2023 04:55:00 PM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
Cả cuộc đời Bác Hồ đau đáu một chữ Dân. Xét đến cùng Người đi tìm đường cứu nước cũng là đi tìm hạnh phúc cho nhân dân. Bác dạy người cán bộ phải làm “đày tớ” cho dân. Muốn vậy, phải làm gì? (*).
Tranh minh họa. Nguồn: Tuyengiao.vn

Thực hiện đồng bộ "4 không" để phòng, chống tham nhũng hiệu quả

 •   05/03/2023 11:41:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm "4 không" thì chắc chắn tham nhũng, tiêu cực sẽ được đẩy lùi, giảm nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...
Cần ban hành Nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Cần ban hành Nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

 •   02/03/2023 07:57:00 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Câu chuyện về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm được dư luận đặc biệt quan tâm thảo luận tại nhiều diễn đàn khác nhau. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu khẩn trương xây dựng, ban hành Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
Quy định của Bộ Chính trị về Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

Quy định của Bộ Chính trị về Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

 •   26/02/2023 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 459
 •   Phản hồi: 0

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Liên kết website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập23
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay840
 • Tháng hiện tại158,908
 • Tổng lượt truy cập3,068,959
Thư viện ảnh
Cho-Hoa-xuan-2-1.jpg Ben-song-xuan-1.jpg Canh-Xuan-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-1-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-13-copy-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-12-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-11-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-10-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-9-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-8-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-7-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-6-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-5-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-4-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-3-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-2-1.jpg 0410-thanh-pho-tay-ninh-2-1.jpg TP-Tay-Ninh-1.jpg z4908042246523-f8306e75964dc6a482de3a2f23045ea9.jpg ho-nui-da-tay-ninh.jpg 203-2023-sinh-vien-truong-cdsp-1.jpg 11.jpg 22.jpg 33.png 55.jpg
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây