Cải cách hành chính

Công an thành phố Tây Ninh triển khai đăng ký, quản lý cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến

Công an thành phố Tây Ninh triển khai đăng ký, quản lý cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến  

 •   23/05/2022 07:16:13 AM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0

         Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ Công an Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Công an thành phố Tây Ninh hướng dẫn thực hiện đăng ký Cư trú trên Cổng dịch vụ công như sau:

Công an thành phố Tây Ninh thông báo về việc đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cho Công dân

Công an thành phố Tây Ninh thông báo về việc đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cho Công dân  

 •   23/05/2022 07:11:42 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Hướng dẫn của Bộ Công an về triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua các hoạt động cấp, đổi lại, cấp lại Căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc.

Thành phố Tây Ninh tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho Tổ Tuyên truyền, phục vụ cải cách hành chính và Tổ công nghệ số cộng đồng

Thành phố Tây Ninh tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho Tổ Tuyên truyền, phục vụ cải cách hành chính và Tổ công nghệ số cộng đồng  

 •   23/05/2022 07:08:53 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

            Ngày 21- 22/4/2022, UBND Thành phố phối hợp Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho thành viên Tổ Tuyên truyền, phục vụ cải cách hành chính Thành phố, Tổ Công nghệ số cộng đồng phường, xã và cán bộ Công an Thành phố.

Thành phố Tây Ninh phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Thành phố Tây Ninh phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính  

 •   23/05/2022 07:01:46 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

       Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2022 – 2025.

Thành phố Tây Ninh: Đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong năm 2022

Thành phố Tây Ninh: Đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong năm 2022  

 •   23/05/2022 06:57:40 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Công tác cải cách hành chính thời gian qua trên địa bàn thành phố Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần rất lớn vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính của Thành phố.

Thành phố Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thành phố Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính  

 •   23/05/2022 06:32:36 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

Trong quý I năm 2022, công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố tiếp tục được đẩy mạnh. Ủy ban nhân dân Thành phố không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào của công dân, tổ chức liên quan đến thái độ phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị.

Thành phố Tây Ninh: Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực

Thành phố Tây Ninh: Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực  

 •   23/05/2022 06:14:42 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0

Vừa qua, UBND Thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Ông Phạm Trung Chánh Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị.

Phường Ninh Sơn không có hồ sơ quá hạn

Phường Ninh Sơn không có hồ sơ quá hạn

 •   20/05/2022 12:11:22 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

Trong quý 1 năm 2022, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Sơn đã tiếp nhận 807 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến là 403 hồ sơ. Qua đó đã giải quyết đúng hạn và trước hạn 807 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%, không có hồ sơ quá hạn.

Năm 2021 công tác cải cách hành chính và công tác thi đua, khen thưởng của Thành phố Tây Ninh có nhiều chuyển biến tích cực

Năm 2021 công tác cải cách hành chính và công tác thi đua, khen thưởng của Thành phố Tây Ninh có nhiều chuyển biến tích cực

 •   04/05/2022 12:47:49 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, UBND Thành phố Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Ông Phạm Trung Chánh – Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì Hội nghị.
Bộ phận Một cửa phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

 •   01/05/2022 05:35:08 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
UBND thành phố Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2022 – 2025.
Thành phố Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thành phố Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

 •   01/05/2022 05:29:09 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Trong quý I năm 2022, công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố tiếp tục được đẩy mạnh. UBND Thành phố không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào của công dân, tổ chức liên quan đến thái độ phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị.
Thành phố Tây Ninh tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho Tổ Tuyên truyền, phục vụ cải cách hành chính và Tổ công nghệ số cộng đồng

Thành phố Tây Ninh tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho Tổ Tuyên truyền, phục vụ cải cách hành chính và Tổ công nghệ số cộng đồng

 •   01/05/2022 05:22:43 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, UBND thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, số hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trong đó có việc thành lập Tổ Tuyên truyền, phục vụ cải cách hành chính và Tổ Công nghệ số cộng đồng.
Bộ phận Một cửa phường IV, thành phố Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh: Đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong năm 2022

 •   01/05/2022 05:14:33 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Công tác cải cách hành chính thời gian qua trên địa bàn thành phố Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần rất lớn vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính của Thành phố.
Công an thành phố Tây Ninh triển khai đăng ký, quản lý cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến

Công an thành phố Tây Ninh triển khai đăng ký, quản lý cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến

 •   01/05/2022 05:05:43 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ Công an Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Công an thành phố Tây Ninh hướng dẫn thực hiện đăng ký Cư trú trên Cổng dịch vụ công như sau:
Công an thành phố Tây Ninh thông báo về việc đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cho Công dân

Công an thành phố Tây Ninh thông báo về việc đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cho Công dân

 •   01/05/2022 05:01:23 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Hướng dẫn của Bộ Công an về triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua các hoạt động cấp, đổi lại, cấp lại Căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc.
Phường 3: Đẩy mạnh hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng trong cải cách hành chính

Phường 3: Đẩy mạnh hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng trong cải cách hành chính

 •   27/04/2022 03:00:53 AM
 •   Đã xem: 312
 •   Phản hồi: 0
UBND Phường 3, Thành phố Tây Ninh tập trung hiện hiện quyết liệt công tác chuyển đổi số trong cải cách hành chính, mang tính đột phá, thông suốt, hiện đại, giảm tải thời gian và công sức của người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận và xử lý hồ sơ hành chính.
Quý I năm 2022, Xã Bình Minh không có hồ sơ trễ hẹn

Quý I năm 2022, Xã Bình Minh không có hồ sơ trễ hẹn

 •   01/04/2022 05:48:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Trong quý I năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh đã tiếp nhận 271 hồ sơ, qua đó đã giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%, không có hồ sơ tồn đọng
Phường 1, Thành phố đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân

Phường 1, Thành phố đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân

 •   08/11/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, có thể nói công tác cải cách hành chính đang trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các ngành, các cấp, góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đem đến sự hài lòng cho người dân. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ liên quan tới lĩnh vực tư pháp - hộ tịch là một trong những nội dung được các địa phương đặc biệt quan tâm.
9 tháng năm 2021, Phường 3 không có hồ sơ tồn đọng

9 tháng năm 2021, Phường 3 không có hồ sơ tồn đọng

 •   08/11/2021 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Trong 9 tháng năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường 3, thành phố Tây Ninh đã tiếp nhận 7.607 hồ sơ, qua đó đã giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%, không có hồ sơ tồn đọng. Trong đó hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tiếp mức độ 4 là 1.065 hồ sơ, tiếp nhận qua mạng xã hội Zalo là 83 hồ sơ.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập24
 • Thành viên online3
 • Máy chủ tìm kiếm12
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay2,590
 • Tháng hiện tại54,828
 • Tổng lượt truy cập122,450
25 nam
hoc tap va lam theo
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
du an logo
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây