Thông tin quy hoạch

Tây Ninh: Công nghiệp và dịch vụ du lịch là động lực chủ yếu cho tăng trưởng

Tây Ninh: Công nghiệp và dịch vụ du lịch là động lực chủ yếu cho tăng trưởng

 •   30/12/2023 09:43:00 AM
 •   Đã xem: 566
 •   Phản hồi: 0

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 1736/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024-2028

Thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024-2028

 •   15/12/2023 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4064/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024-2028
Đến năm 2030 quy hoạch 46 trung tâm GDQP&AN nhà trường Quân đội và các cơ sở giáo dục do các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý.

Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

 •   13/12/2023 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0

(CTTĐTTPTN) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1573/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

 •   02/12/2023 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTTPTN) - Ngày 29/11/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thành phố Tây Ninh chuẩn bị thực hiện dự án đường Trường Chinh

Thành phố Tây Ninh chuẩn bị thực hiện dự án đường Trường Chinh

 •   02/12/2023 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 543
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/11/2023, UBND thành phố Tây Ninh có thông báo đến tổ chức, cá nhân có đất trong phạm vi thực hiện dự án đường Trường Chinh thuộc địa bàn thành phố Tây Ninh (đoạn từ ĐT.781 đến đường 30/4) phối hợp thực hiện dự án, cụ thể như sau:
CÔNG BỐ QUY HOẠCH PHÂN KHU 1 - THÀNH PHỐ TÂY NINH

CÔNG BỐ QUY HOẠCH PHÂN KHU 1 - THÀNH PHỐ TÂY NINH

 •   30/06/2023 11:10:00 AM
 •   Đã xem: 1303
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh công khai quy hoạch Phân khu số 1 - Khu vườn sinh thái, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
CÔNG BỐ QUY HOẠCH PHÂN KHU 2 - THÀNH PHỐ TÂY NINH

CÔNG BỐ QUY HOẠCH PHÂN KHU 2 - THÀNH PHỐ TÂY NINH

 •   29/06/2023 12:03:00 PM
 •   Đã xem: 817
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh công khai Quy hoạch phân khu số 2 - Khu đối ngoại, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu số 2 “Khu đối ngoại” thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu số 2 “Khu đối ngoại” thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000

 •   31/08/2022 03:24:00 PM
 •   Đã xem: 1023
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu số 2 “ khu đối ngoại” thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu số 3 “ khu dân cư văn hóa đặc trưng” thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu số 3 “ khu dân cư văn hóa đặc trưng” thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000

 •   12/08/2022 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 683
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu số 3 “ khu dân cư văn hóa đặc trưng” thành phố Tây Ninh, tỷ  lệ 1/2000

Thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Thắng

Thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Thắng

 •   23/07/2022 02:21:00 PM
 •   Đã xem: 472
 •   Phản hồi: 0

UBND thành phố Tây Ninh ban hành Quyết định về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Thắng, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh

Kế hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh năm 2022

 •   25/01/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
UBND thành phố Tây Ninh công bố Kế hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh năm 2022
Công bố Quy hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh, giai đoạn 2021 - 2030

Công bố Quy hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh, giai đoạn 2021 - 2030

 •   25/01/2022 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 808
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố công bố Quy hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh, giai đoạn 2021 - 2030
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu số 1,2,3

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu số 1,2,3

 •   03/01/2022 03:28:00 PM
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu số 1,2,3

Công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 - Danh mục tỉnh quản lý (nguồn ngân sách tập trung)

Công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 - Danh mục tỉnh quản lý (nguồn ngân sách tập trung)

 •   25/11/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 - Danh mục tỉnh quản lý (nguồn ngân sách tập trung) theo Quyết định số 2997/QĐ-UBND, ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh
Phát triển Du lịch thành ngành kinh tế quan trọng với những nét riêng, đặc thù của Thành phố Tây Ninh đến năm 2025

Phát triển Du lịch thành ngành kinh tế quan trọng với những nét riêng, đặc thù của Thành phố Tây Ninh đến năm 2025

 •   02/09/2021 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND, ngày 30/8/2021 về phát triển Du lịch thành ngành kinh tế quan trọng với những nét riêng, đặc thù của Thành phố Tây Ninh đến năm 2025
Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh

Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh

 •   13/08/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
UBND thành phố Tây Ninh tổ chức lấy ý kiến tổ chức và công dân dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh
Kêu gọi đầu tư chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025

Kêu gọi đầu tư chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025

 •   25/07/2021 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/7/2021, UBND Thành phố gởi Công văn số 881/UBND đề xuất kêu gọi đầu tư chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
Đề xuất các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021-2025

Đề xuất các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021-2025

 •   25/06/2021 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố đề xuất trình Sở KHĐT, UBND tỉnh Tây Ninh danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu số 1 "Khu nhà vườn sinh thái", thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2.000

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu số 1 "Khu nhà vườn sinh thái", thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2.000

 •   01/06/2021 02:46:00 PM
 •   Đã xem: 575
 •   Phản hồi: 0

UBND thành phố Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu số 1 "Khu nhà vườn sinh thái", thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2.000

Kế hoạch phát triển KT-XH và những biện pháp, nhiệm vụ chủ yếu, chỉ đạo, điều hành năm 2021

Kế hoạch phát triển KT-XH và những biện pháp, nhiệm vụ chủ yếu, chỉ đạo, điều hành năm 2021

 •   25/01/2021 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 22/01/2021 về phát triển KT-XH và những biện pháp, nhiệm vụ chủ yếu, chỉ đạo, điều hành năm 2021
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư Toàn Cầu

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư Toàn Cầu

 •   15/07/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư Toàn Cầu tại phường 3
Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu số 2

Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu số 2

 •   10/10/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu số 2 "Khu đối ngoại" thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000
Công bố thông tin quy hoạch Phân khu Đối ngoại (phân khu 2) của thành phố Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Công bố thông tin quy hoạch Phân khu Đối ngoại (phân khu 2) của thành phố Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

 •   26/03/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu số 2 "Khu đối ngoại", thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000
Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng KDL Quốc gia Núi Bà Đen

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng KDL Quốc gia Núi Bà Đen

 •   01/01/2019 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng KDL Quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
QUY HOẠCH PHÂN KHU: KHU SỐ 7 - KHU DU LỊCH SINH THÁI

QUY HOẠCH PHÂN KHU: KHU SỐ 7 - KHU DU LỊCH SINH THÁI

 •   03/12/2014 11:10:00 PM
 •   Đã xem: 425
 •   Phản hồi: 0
QUY HOẠCH PHÂN KHU: KHU SỐ 5 - KHU CÂY XANH VÀ NHÀ Ở CAO CẤP

QUY HOẠCH PHÂN KHU: KHU SỐ 5 - KHU CÂY XANH VÀ NHÀ Ở CAO CẤP

 •   03/12/2014 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 911
 •   Phản hồi: 0
QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU SỐ 4 - KHU GIÁO DỤC VÀ Y TẾ

QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU SỐ 4 - KHU GIÁO DỤC VÀ Y TẾ

 •   03/12/2014 04:05:00 AM
 •   Đã xem: 419
 •   Phản hồi: 0
Điều chỉnh quy hoạch xóa các tuyến đường giao thông thuộc khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh

Điều chỉnh quy hoạch xóa các tuyến đường giao thông thuộc khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh

 •   18/11/2014 11:25:00 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch xóa các tuyến đường giao thông thuộc khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh
Điều chỉnh Quy hoạch đường N3 mở rộng hẻm 90, đường CMT8, phường IV, thành phố Tây Ninh

Điều chỉnh Quy hoạch đường N3 mở rộng hẻm 90, đường CMT8, phường IV, thành phố Tây Ninh

 •   18/11/2014 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch đường N3 mở rộng hẻm 90, đường CMT8, phường IV, thành phố Tây Ninh
Điều chỉnh quy hoạch đường đi qua khu dân cư tại đường Tua Hai, khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh

Điều chỉnh quy hoạch đường đi qua khu dân cư tại đường Tua Hai, khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh

 •   18/11/2014 10:40:00 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ đường đi qua khu dân cư tại đường Tua Hai, khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm trục đường 30/4, thành phố Tây Ninh

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm trục đường 30/4, thành phố Tây Ninh

 •   15/11/2014 09:45:00 PM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đất quy hoạch nhà phố thành đất giao thông và đất ở dịch vụ - thương mại, thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm trục đường 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh).
THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Liên kết website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập19
 • Máy chủ tìm kiếm11
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay927
 • Tháng hiện tại105,930
 • Tổng lượt truy cập2,864,112
Thư viện ảnh
Cho-Hoa-xuan-2-1.jpg Ben-song-xuan-1.jpg Canh-Xuan-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-1-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-13-copy-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-12-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-11-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-10-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-9-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-8-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-7-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-6-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-5-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-4-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-3-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-2-1.jpg 0410-thanh-pho-tay-ninh-2-1.jpg TP-Tay-Ninh-1.jpg z4908042246523-f8306e75964dc6a482de3a2f23045ea9.jpg ho-nui-da-tay-ninh.jpg 203-2023-sinh-vien-truong-cdsp-1.jpg 11.jpg 22.jpg 33.png 55.jpg
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây