Thông tin quy hoạch

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu số 3 “ khu dân cư văn hóa đặc trưng” thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu số 3 “ khu dân cư văn hóa đặc trưng” thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000

 •   12/08/2022 03:31:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu số 3 “ khu dân cư văn hóa đặc trưng” thành phố Tây Ninh, tỷ  lệ 1/2000

Thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Thắng

Thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Thắng

 •   23/07/2022 03:21:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0

UBND thành phố Tây Ninh ban hành Quyết định về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Thắng, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh

Kế hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh năm 2022

 •   25/01/2022 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
UBND thành phố Tây Ninh công bố Kế hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh năm 2022
Quy hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030

 •   25/01/2022 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
UBND thành phố Tây Ninh công bố Quy hoạch sử dụng đất thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu số 1,2,3

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu số 1,2,3

 •   03/01/2022 03:28:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu số 1,2,3

Công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 - Danh mục tỉnh quản lý (nguồn ngân sách tập trung)

Công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 - Danh mục tỉnh quản lý (nguồn ngân sách tập trung)

 •   25/11/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 - Danh mục tỉnh quản lý (nguồn ngân sách tập trung) theo Quyết định số 2997/QĐ-UBND, ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh
Phát triển Du lịch thành ngành kinh tế quan trọng với những nét riêng, đặc thù của Thành phố Tây Ninh đến năm 2025

Phát triển Du lịch thành ngành kinh tế quan trọng với những nét riêng, đặc thù của Thành phố Tây Ninh đến năm 2025

 •   02/09/2021 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND, ngày 30/8/2021 về phát triển Du lịch thành ngành kinh tế quan trọng với những nét riêng, đặc thù của Thành phố Tây Ninh đến năm 2025
Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh

Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh

 •   13/08/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
UBND thành phố Tây Ninh tổ chức lấy ý kiến tổ chức và công dân dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh
Kêu gọi đầu tư chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025

Kêu gọi đầu tư chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025

 •   25/07/2021 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/7/2021, UBND Thành phố gởi Công văn số 881/UBND đề xuất kêu gọi đầu tư chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
Đề xuất các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021-2025

Đề xuất các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021-2025

 •   25/06/2021 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố đề xuất trình Sở KHĐT, UBND tỉnh Tây Ninh danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu số 1 "Khu nhà vườn sinh thái", thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2.000

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu số 1 "Khu nhà vườn sinh thái", thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2.000

 •   01/06/2021 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0

UBND thành phố Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu số 1 "Khu nhà vườn sinh thái", thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2.000

Kế hoạch phát triển KT-XH và những biện pháp, nhiệm vụ chủ yếu, chỉ đạo, điều hành năm 2021

Kế hoạch phát triển KT-XH và những biện pháp, nhiệm vụ chủ yếu, chỉ đạo, điều hành năm 2021

 •   25/01/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 22/01/2021 về phát triển KT-XH và những biện pháp, nhiệm vụ chủ yếu, chỉ đạo, điều hành năm 2021
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư Toàn Cầu

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư Toàn Cầu

 •   14/07/2020 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư Toàn Cầu tại phường 3
Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu số 2

Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu số 2

 •   10/10/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu số 2 "Khu đối ngoại" thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000
Công bố thông tin quy hoạch Phân khu Đối ngoại (phân khu 2) của thành phố Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Công bố thông tin quy hoạch Phân khu Đối ngoại (phân khu 2) của thành phố Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

 •   25/03/2019 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu số 2 "Khu đối ngoại", thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000
Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng KDL Quốc gia Núi Bà Đen

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng KDL Quốc gia Núi Bà Đen

 •   01/01/2019 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng KDL Quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
QUY HOẠCH PHÂN KHU: KHU SỐ 7 - KHU DU LỊCH SINH THÁI

QUY HOẠCH PHÂN KHU: KHU SỐ 7 - KHU DU LỊCH SINH THÁI

 •   03/12/2014 11:10:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
QUY HOẠCH PHÂN KHU: KHU SỐ 5 - KHU CÂY XANH VÀ NHÀ Ở CAO CẤP

QUY HOẠCH PHÂN KHU: KHU SỐ 5 - KHU CÂY XANH VÀ NHÀ Ở CAO CẤP

 •   03/12/2014 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 435
 •   Phản hồi: 0
QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU SỐ 4 - KHU GIÁO DỤC VÀ Y TẾ

QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU SỐ 4 - KHU GIÁO DỤC VÀ Y TẾ

 •   02/12/2014 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Văn bản pháp luật
Bộ Nội vụ (CCHC)
hoc tap va lam theo
Đường dây nóng
Công báo Chính phủ
Công báo Tây Ninh
chuyển đổi số Tây Ninh
Thư điện tử Tây Ninh
Dịch vụ công quốc gia
Dịch vụ công Tây Ninh
Truyền hình Tây Ninh
Văn phòng Điện tử
Họp không Giấy
Hệ thống tiếp nhận thông tin Tây Ninh
Hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập12
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay1,519
 • Tháng hiện tại33,667
 • Tổng lượt truy cập628,908
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây