Tình hình thực hiện NSNN trong năm

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022 của ngân sách Thành phố

 •   07/10/2022 03:04:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022 của ngân sách Thành phố

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý III năm 2022

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý III năm 2022

 •   30/09/2022 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý III năm 2022

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của ngân sách Thành phố

 •   08/07/2022 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của ngân sách Thành phố

 •   08/07/2022 02:56:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của ngân sách Thành phố
 

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý II năm 2022

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý II năm 2022

 •   30/06/2022 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý II năm 2022

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa 6 tháng đầu năm 2022

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa 6 tháng đầu năm 2022

 •   30/06/2022 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa 6 tháng đầu năm 2022

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của ngân sách Thành phố

 •   20/04/2022 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của ngân sách Thành phố
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

 •   20/04/2022 08:10:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021

Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021

 •   30/03/2022 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của ngân sách Thành phố

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của ngân sách Thành phố

 •   10/10/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND, ngày 06/10/2021 về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của ngân sách Thành phố
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của ngân sách Thành phố

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của ngân sách Thành phố

 •   17/07/2021 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND, ngày 15/7/2021 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của ngân sách Thành phố
Báo cáo về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 •   25/06/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố Báo cáo về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

 •   19/05/2021 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của ngân sách Thành phố

 •   10/04/2021 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND, 08/4/2021 về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của ngân sách Thành phố
Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố

Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố

 •   02/01/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố
Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình, nguồn sắp xếp nhà đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CP

Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình, nguồn sắp xếp nhà đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CP

 •   26/11/2020 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình, nguồn sắp xếp nhà đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CP
Giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, xã năm 2020

Giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, xã năm 2020

 •   04/11/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành quyết định về việc giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, xã năm 2020
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020

 •   16/10/2020 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

 •   23/09/2020 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

 •   23/09/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của ngân sách Thành phố

 •   16/07/2020 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của ngân sách Thành phố
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

 •   09/07/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND, ngày 07/7/2020 về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của ngân sách Thành phố
Báo cáo tình hình công khai Tài chinh theo Thông tư 10

Báo cáo tình hình công khai Tài chinh theo Thông tư 10

 •   12/05/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố báo cáo tình hình công khai Tài chính theo Thông tư 10/2005/TT-BTC, ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020

 •   11/04/2020 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020
Phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho Thành phố (đợt 2)

Phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho Thành phố (đợt 2)

 •   19/03/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho Thành phố (đợt 2)
Giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường xã năm 2020

Giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường xã năm 2020

 •   14/03/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường xã năm 2020
Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN quý I năm 2020

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN quý I năm 2020

 •   07/03/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN quý I năm 2020 và ước thực hiện quý II năm 2020
Về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020

Về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020

 •   29/02/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND, ngày 27/02/202 về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

 •   08/02/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2020

Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2020

 •   05/01/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2020
Báo cáo công khai dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020 trước khi trình HĐND

Báo cáo công khai dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020 trước khi trình HĐND

 •   19/12/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo công khai dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020 trước khi trình HĐND
Phân khai và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho Thành phố

Phân khai và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho Thành phố

 •   29/11/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc phân khai và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho Thành phố
Liên kết website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập15
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm12
 • Hôm nay1,712
 • Tháng hiện tại134,731
 • Tổng lượt truy cập1,812,116
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây