Thông báo

Sở Nội vụ Tây Ninh thông báo xét tuyển công chức năm 2023

Sở Nội vụ Tây Ninh thông báo xét tuyển công chức năm 2023

 •   01/12/2023 12:04:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh thông báo xét tuyển công chức năm 2023 với 126 chỉ tiêu Khối các cơ quan hành chính nhà nước, 17 chỉ tiêu Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 2 VÀ NHẬN ĐƠN CHẤM PHÚC KHẢO, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 2 VÀ NHẬN ĐƠN CHẤM PHÚC KHẢO, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023

 •   18/09/2023 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTTPTN) - Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Tây Ninh thông báo kết quả thi Vòng 2 và nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÔNG CHỨC CẤP XÃ 2023 (VÒNG 1)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÔNG CHỨC CẤP XÃ 2023 (VÒNG 1)

 •   01/09/2023 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTTPTN) - Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Tây Ninh thông báo kết quả thi công chức cấp xã năm 2023 (vòng 1)
Thông báo thời gian ôn thi Công chức cấp xã năm 2023

Thông báo thời gian ôn thi Công chức cấp xã năm 2023

 •   12/08/2023 08:50:00 AM
 •   Đã xem: 463
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thời gian ôn thi Công chức cấp xã năm 2023.
Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2023

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2023

 •   16/06/2023 04:25:00 PM
 •   Đã xem: 1232
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTTPTN) - Ngày 16/6/2023, UBND thành phố ban hành Thông báo số 162/TB-UBND về chỉ tiêu tuyển dụng, thời gian và địa điểm nhận hồ sô thi tuyển công chức cấp xã năm 2023 trên địa bàn thành phố Tây Ninh.
 
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 •   07/06/2023 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cụ thể như sau:
 
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 •   29/05/2023 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Tây Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023

Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023

 •   22/05/2023 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/4/2023, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1515/BTP-QLXLVPHC&TDTHTL gửa các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023
Thành phố Tây Ninh phục vụ văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/04/1975 - 30/04/2023)

Thành phố Tây Ninh phục vụ văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/04/1975 - 30/04/2023)

 •   27/04/2023 02:59:03 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Thành phố tổ chức phục vụ văn nghệ quần chúng tại 03 địa điểm trên địa bàn.
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố hết hiệu lực toàn bộ năm 2022

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố hết hiệu lực toàn bộ năm 2022

 •   12/01/2023 04:43:00 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố hết hiệu lực toàn bộ năm 2022
Kết quả kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thành phố năm 2022

Kết quả kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thành phố năm 2022

 •   01/09/2022 09:32:00 AM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0

Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố thông báo Kết quả kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thành phố năm 2022

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Tây Ninh năm học 2021-2022

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Tây Ninh năm học 2021-2022

 •   11/08/2022 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0

Hội đồng xét tuyển thành phố Tây Ninh thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Tây Ninh năm học 2021-2022

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022 của UBND thành phố Tây Ninh

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022 của UBND thành phố Tây Ninh

 •   10/08/2022 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0

Sở Nội vụ Tây Ninh ban hành Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022 của UBND thành phố Tây Ninh

Thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Thắng

Thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Thắng

 •   23/07/2022 02:21:00 PM
 •   Đã xem: 380
 •   Phản hồi: 0

UBND thành phố Tây Ninh ban hành Quyết định về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Thắng, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh

Kết quả kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2021 - 2022

Kết quả kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2021 - 2022

 •   12/07/2022 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố thông báo Kết quả kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2021 - 2022

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố năm học 2021 - 2022

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố năm học 2021 - 2022

 •   29/06/2022 03:24:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0

Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố năm học 2021 - 2022

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố năm học 2021-2022

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố năm học 2021-2022

 •   28/06/2022 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0

Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố năm học 2021-2022

Kế hoạch thuyên chuyển và tiếp nhận giáo viên năm học 2022-2023

Kế hoạch thuyên chuyển và tiếp nhận giáo viên năm học 2022-2023

 •   24/06/2022 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thuyên chuyển và tiếp nhận giáo viên năm học 2022-2023

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thành phố Tây Ninh năm 2022

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thành phố Tây Ninh năm 2022

 •   03/06/2022 04:08:00 PM
 •   Đã xem: 649
 •   Phản hồi: 0

Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp thành phố Tây Ninh năm 2022 như sau:

Công an thành phố Tây Ninh triển khai đăng ký, quản lý cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến

Công an thành phố Tây Ninh triển khai đăng ký, quản lý cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến

 •   01/05/2022 04:05:43 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ Công an Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Công an thành phố Tây Ninh hướng dẫn thực hiện đăng ký Cư trú trên Cổng dịch vụ công như sau:
Công an thành phố Tây Ninh thông báo về việc đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cho Công dân

Công an thành phố Tây Ninh thông báo về việc đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cho Công dân

 •   01/05/2022 04:01:23 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Hướng dẫn của Bộ Công an về triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua các hoạt động cấp, đổi lại, cấp lại Căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc.
Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã và thời gian nhận đơn xin chấm điểm phúc khảo

Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã và thời gian nhận đơn xin chấm điểm phúc khảo

 •   19/02/2022 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã - thành phố Tây Ninh thông báo kết quả thi vòng 2 và nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

 •   04/02/2022 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã TP.Tây Ninh thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021
Tài liệu ôn thi (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức cấp xã

Tài liệu ôn thi (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức cấp xã

 •   17/01/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thành phố Tây Ninh cập nhận tài liêu ôn thi (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức cấp xã
Danh sách kết quả điểm thi vòng 1 và nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

Danh sách kết quả điểm thi vòng 1 và nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

 •   12/01/2022 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thành phố Tây Ninh thông báo kết quả điểm thi vòng 1 và nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021
Danh sách phòng thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã

Danh sách phòng thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã

 •   07/01/2022 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

 •   22/12/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND, ngày 21/12/2021 về việc công bố Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021
Tài liệu ôn thi (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

Tài liệu ôn thi (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

 •   21/12/2021 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Phòng Nội vụ Thành phố thông báo danh mục Tài liệu ôn thi (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021
Thông báo về việc tiếp công dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Thông báo về việc tiếp công dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh

 •   02/11/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 của địa phương, để thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục có hiệu quả tác động của dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội của mọi người dân vừa đảm bảo phòng, chống dịch, UBND Thanh phố thông báo về việc tiếp công dân trên địa bàn thành phố
Thông báo thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

Thông báo thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

 •   30/09/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
UBND thành phố Tây Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Tây Ninh năm 2021
Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn thành phố Tây Ninh

 •   20/09/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 3199/UBND-KSTT ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn thành phố Tây Ninh
Kế hoạch tổ chức đón người dân Tây Ninh hiện đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-Ttg

Kế hoạch tổ chức đón người dân Tây Ninh hiện đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-Ttg

 •   15/08/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2755/KH-TBHC về việc tổ chức đón người dân Tây Ninh hiện đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-Ttg
Hoạt động dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hoạt động dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   13/08/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2714/UBND-KT về việc quản lý hoạt động dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới từ năm 2011-2020 của thành phố Tây Ninh

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới từ năm 2011-2020 của thành phố Tây Ninh

 •   15/07/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố Tây Ninh góp ý dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới từ năm 2011-2020 của thành phố Tây Ninh (thời hạn lấy ý kiến từ 15/7/2021 - 30/7/2021)
Về việc đặt lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và phường, xã

Về việc đặt lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và phường, xã

 •   14/07/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính, đề nghị cá nhân, tổ chức thực hiện đặt lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và phường, xã
Vận động hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Vận động hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 •   02/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tây Ninh thiết tha kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân, các mạnh thường quân trong và ngoài Thành phố quyên góp và ủng hộ cho cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hủy kết quả trúng tuyển viên chức và công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả thấp hơn liền kề trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021 của UBND thành phố Tây Ninh

Hủy kết quả trúng tuyển viên chức và công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả thấp hơn liền kề trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021 của UBND thành phố Tây Ninh

 •   12/05/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/5/2021, Sở Nội vụ Tây Ninh ban hành Quyết định số 130/QĐ-SNV về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức và công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả thấp hơn liền kề trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021 của UBND thành phố Tây Ninh
Đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chíp điện tử

Đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chíp điện tử

 •   28/04/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố Tây Ninh, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Chủ tịch MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND phường xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Tây Ninh năm học 2020 - 2021

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Tây Ninh năm học 2020 - 2021

 •   04/02/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Tây Ninh thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Tây Ninh năm học 2020 - 2021
Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Tây Ninh năm học 2020 - 2021

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Tây Ninh năm học 2020 - 2021

 •   02/02/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/02/2021, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 01/QĐ-SNV về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Tây Ninh năm học 2020 - 2021
Kết quả điểm xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2020-2021

Kết quả điểm xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2020-2021

 •   07/01/2021 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng xét tuyển viên chức Thành phố thông báo Kết quả điểm xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2020-2021
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố năm học 2020 -2021

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố năm học 2020 -2021

 •   24/12/2020 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố năm học 2020 -2021
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2020 - 2021

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2020 - 2021

 •   23/12/2020 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2020 - 2021
Xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021

Xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021

 •   07/11/2020 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021 (thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 07/12/2020)
Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020

Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020

 •   16/10/2020 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng xét tuyển viên chức Thành phố thông báo Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020
Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020

 •   08/10/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng xét tuyển viên chức Thành phố thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020

 •   02/10/2020 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng xét tuyển viên chức Thành phố thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020
Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố năm 2020

Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố năm 2020

 •   05/08/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố năm 2020
Kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và Nhân dân Thành phố năm 2020

Kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và Nhân dân Thành phố năm 2020

 •   04/08/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Thành ủy Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU về việc tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và Nhân dân Thành phố năm 2020
Thông báo tạm dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thông báo tạm dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   31/07/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/7/2020, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 1315/SVHTTDL-QLTDTT về việc tạm dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Kết quả thi vòng 2 và Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020

Kết quả thi vòng 2 và Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020

 •   28/07/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
​Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020, thông báo Kết quả thi vòng 2 và Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển như sau:
Thông báo kết quả vòng 1 trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020

Thông báo kết quả vòng 1 trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020

 •   13/06/2020 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 thống nhất thông báo kết quả vòng 1 trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”

 •   12/05/2020 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Ngày 6/3, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 374-KH/BTGTW về tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tự hào một dải biên cương”
Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

 •   06/05/2020 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh không tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. mà tổ chức lấy ý kiến cử tri qua các phương tiện thông tin đại chúng
Đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm

Đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm

 •   30/10/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Phòng Kinh tế Thành phố thông báo về việc giao tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020
Tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu

Tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Chiến thắng Tua Hai"

 •   24/10/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 1820/KH-UBND, ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm "60 năm Chiến thắng Tua Hai", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Chiến thắng Tua Hai" trên internet và mạng xã hội.
Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)

Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)

 •   19/07/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số
Thay đổi địa điểm trụ sở Ban Tiếp công dân Thành phố

Thay đổi địa điểm trụ sở Ban Tiếp công dân Thành phố

 •   11/06/2019 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Ban Tiếp công dân thành phố Tây Ninh thông báo về việc thay đổi địa điểm trụ sở Ban Tiếp công dân kể từ ngày 10/6/2019
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 (trường hợp đặc biệt)

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 (trường hợp đặc biệt)

 •   10/05/2019 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh thông báo tuyển dụng viên chức công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh
Công bố Quy hoạch Phân khu Đối ngoại (Phân khu 2)

Công bố Quy hoạch Phân khu Đối ngoại (Phân khu 2)

 •   23/04/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố thông báo về việc công bố thông tin quy hoạch Phân khu Đối ngoại (phân khu 2) của thành phố Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh (kèm theo Quyết định số 304/QĐ-UBND)
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018

 •   10/01/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố công bố Quyết định về việc công nhận Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2018

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2018

 •   05/01/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 thành phố Tây Ninh thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2018
Thông báo hướng dẫn cách nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại TP.Tây Ninh qua ứng dụng Zalo, dịch vụ Bưu chính

Thông báo hướng dẫn cách nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại TP.Tây Ninh qua ứng dụng Zalo, dịch vụ Bưu chính

 •   12/11/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến qua ứng dụng Zalo và dịch vụ Bưu chính, Bưu chính công ích trong việc giải quyết TTHC của người dân
Thông báo hướng dẫn cách nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại TP.Tây Ninh

Thông báo hướng dẫn cách nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại TP.Tây Ninh

 •   12/11/2018 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến trên trang Dịch vụ công trong việc giải quyết TTHC của người dân
Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển giáo viên mầm non năm học 2018-2019

Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển giáo viên mầm non năm học 2018-2019

 •   26/09/2018 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 954
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển giáo viên mầm non năm học 2018-2019
Thông báo về việc Tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018

Thông báo về việc Tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018

 •   22/08/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
Cảnh báo mã độc GandCrab

Cảnh báo mã độc GandCrab

 •   13/04/2018 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố cảnh báo khẩn cấp virus mã hóa dữ liệu tống tiền GandCrab
Danh mục Thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Danh mục Thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   24/08/2017 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND, ngày 28/3/2017 về việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 1538/QĐ-UBND, ngày 06/7/2017 về việc bổ sung danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   02/08/2017 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Tây Ninh

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Tây Ninh

 •   07/07/2017 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Tây Ninh
Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2017” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2017” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   26/05/2017 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962 – 05/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 – 18/7/2017); đồng thời thực hiện Công văn số 1133-CV/BTGTU, ngày 12/5/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2017” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với 02 hình thức: thi trắc nghiệm hằng tuần và thi viết theo Chủ đề
Lấy ý kiến đóng góp hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020

Lấy ý kiến đóng góp hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020

 •   17/05/2017 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh tổ chức lấy ý kiến đóng góp hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020
Cuộc thi viết tìm hiểu về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017) trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Cuộc thi viết tìm hiểu về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017) trên địa bàn thành phố Tây Ninh

 •   12/05/2017 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017) trên địa bàn thành phố Tây Ninh
Công bố Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã, phường năm 2016

Công bố Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã, phường năm 2016

 •   28/02/2017 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển công chức xã, phường thuộc thành phố Tây Ninh năm 2016
Thông báo kết quả chấm điểm phúc khảo kỳ thi công chức cấp xã năm 2016

Thông báo kết quả chấm điểm phúc khảo kỳ thi công chức cấp xã năm 2016

 •   20/02/2017 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thành phố Tây Ninh năm 2016 thông báo kết quả chấm điểm phúc khảo
Thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

Thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

 •   18/01/2017 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi công chức cấp xã năm 2016

Lịch thi công chức cấp xã năm 2016

 •   03/12/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Đề án mua sắm thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND Thành phố - Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đề án mua sắm thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND Thành phố - Nhiệm kỳ 2016 - 2021

 •   01/12/2016 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch UBND Thành phố ký Quyết định phê duyệt Đề án mua sắm thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND thành phố Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tài liệu ôn thi công chức cấp xã năm 2016

Tài liệu ôn thi công chức cấp xã năm 2016

 •   26/11/2016 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Bộ tài liệu ôn thi công chức cấp xã năm 2016
Thời gian tổ chức ôn thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

Thời gian tổ chức ôn thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

 •   24/11/2016 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc tổ chức ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Tây Ninh năm 2016
Đề cương ôn tập thi môn Tin học - Kỳ thi công chức cấp xã năm 2016

Đề cương ôn tập thi môn Tin học - Kỳ thi công chức cấp xã năm 2016

 •   15/11/2016 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Đề cương ôn tập thi môn Tin học - Kỳ thi công chức cấp xã năm 2016
Tài liệu thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

Tài liệu thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

 •   03/11/2016 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Các nội dung ôn thi tuyển công chức cấp xã năm 2016
Về việc tổ chức trưng bày Đồ án Quy hoạch các phân khu tại thành phố Tây Ninh

Về việc tổ chức trưng bày Đồ án Quy hoạch các phân khu tại thành phố Tây Ninh

 •   27/10/2016 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc tổ chức trưng bày Đồ án Quy hoạch các phân khu: Khu đối ngoại, Khu nhà vườn sinh thái, Khu dân cư văn hóa đặc trưng, thành phố Tây Ninh tỷ lệ 1/2000 để lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho Đồ án
Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tại thành phố Tây Ninh năm học 2016 - 2017

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tại thành phố Tây Ninh năm học 2016 - 2017

 •   25/10/2016 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Công bố Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục của UBND thành phố Tây Ninh năm học 2016 - 2017
Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

 •   21/10/2016 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016
Thi tuyển công chức cấp xã, phường năm 2016

Thi tuyển công chức cấp xã, phường năm 2016

 •   21/10/2016 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố thông báo thi tuyển công chức cấp xã, phường năm 2016
Thông báo : Về việc mời gọi đầu tư dự án Trang trí chiếu sáng đường phố thành phố Tây Ninh năm 2017

Thông báo : Về việc mời gọi đầu tư dự án Trang trí chiếu sáng đường phố thành phố Tây Ninh năm 2017

 •   20/06/2016 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Thành phố Tây Ninh tổ chức thực hiện dự án trang trí chiếu sáng đường phố mừng Đảng, mừng xuân năm 2017. UBND Thành phố thông báo mời gọi nhà đầu tư, với nội dung chi tiết xin tải file đính kèm bên dưới.
Thông báo: Về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức theo Công văn số : 1055/SLĐTBXH

Thông báo: Về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức theo Công văn số : 1055/SLĐTBXH

 •   28/05/2016 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện văn bản số 757/QLLĐNN - NBCAĐNA Ngày 5/5/2016 của Cục quản lý lao động nước ngoài về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức Chi tiết xin xem file đính kèm
Thông báo: Về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức theo Công văn số : 1055/SLĐTBXH

Thông báo: Về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức theo Công văn số : 1055/SLĐTBXH

 •   27/05/2016 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện văn bản số 757/QLLĐNN - NBCAĐNA Ngày 5/5/2016 của Cục quản lý lao động nước ngoài về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB ĐứcChi tiết xin vui lòng tải file về ở link bên dướihttps://thanhpho.tayninh.gov.vn/Translation%20Packages/2016-05/1055-SLDTBXH.pdf
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

 •   22/04/2016 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Về kết quả lấy ý kiến việc thanh lý hàng cây xà cừ để chỉnh trang đường 30/4, thành phố Tây Ninh (Đoạn từ Ngã tư Bách hóa đến Ngã ba Mũi Tàu)
Tài liệu họp: Họp ứng cử viên bầu cử đại biểu HĐND TPTN nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu họp: Họp ứng cử viên bầu cử đại biểu HĐND TPTN nhiệm kỳ 2016-2021

 •   20/04/2016 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp ứng cử viên bầu cử đại biểu HĐND Thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 Thời gian : 14 giờ ngày 20/4/2016 Địa điểm : Hội trường UBND Thành phố Tây Ninh
Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9

Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9

 •   31/08/2015 05:25:00 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Tây Ninh

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Tây Ninh

 •   24/07/2015 11:40:00 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Điểm C Khoản 2 Điều 48 Luật Đất đai năm 2013 về công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn cứ Công văn số 2528/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh về việc công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai. UBND Thành phố thực hiện công bố công khai Kế hoạch sử dụng dụng đất năm 2015 của thành phố Tây Ninh, cụ thể như sau:
Thông báo việc đeo thẻ công chức trong giờ làm việc

Thông báo việc đeo thẻ công chức trong giờ làm việc

 •   20/09/2014 10:40:00 PM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Liên kết website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập15
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay594
 • Tháng hiện tại49,145
 • Tổng lượt truy cập2,184,967
Thư viện ảnh
Cho-Hoa-xuan-2-1.jpg Ben-song-xuan-1.jpg Canh-Xuan-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-1-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-13-copy-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-12-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-11-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-10-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-9-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-8-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-7-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-6-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-5-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-4-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-3-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-2-1.jpg 0410-thanh-pho-tay-ninh-2-1.jpg TP-Tay-Ninh-1.jpg z4908042246523-f8306e75964dc6a482de3a2f23045ea9.jpg
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây