Công khai Ngân sách Nhà nước

Quyết định Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2024 của ngân sách thành phố Tây Ninh

Quyết định Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2024 của ngân sách thành phố Tây Ninh

 •   06/04/2024 05:05:00 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTTPTN) - Ngày 05/4/2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND về Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2024 của ngân sách thành phố Tây Ninh.
Quyết định Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2024

Quyết định Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2024

 •   19/01/2024 04:36:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTTPTN) - Ngày 15/01/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Nghị quyết dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi Ngân sách địa phương năm 2024.

Nghị quyết dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi Ngân sách địa phương năm 2024.

 •   19/12/2023 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTTPTN) - Ngày 18 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 17/NĐ-UBND dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi Ngân sách địa phương năm 2024.
Tờ trình phân bổ ngân sách địa phương năm 2024

Tờ trình phân bổ ngân sách địa phương năm 2024

 •   14/12/2023 09:07:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Ngân sách quý III năm 2023 của Ngân sách thành phố

Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Ngân sách quý III năm 2023 của Ngân sách thành phố

 •   11/10/2023 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Ngân sách quý III năm 2023 của Ngân sách thành phố Tây Ninh.
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2023 của ngân sách thành phố Tây Ninh

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2023 của ngân sách thành phố Tây Ninh

 •   08/07/2023 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/7/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2023 của ngân sách thành phố.
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của ngân sách thành phố

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của ngân sách thành phố

 •   29/06/2023 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/6/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của ngân sách thành phố Tây Ninh.
 
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

 •   22/06/2023 04:38:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/6/2023, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh.

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh.

 •   06/05/2023 04:24:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/5/2023, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

 
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2023 của ngân sách thành phố Tây Ninh.

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2023 của ngân sách thành phố Tây Ninh.

 •   06/04/2023 04:15:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/4/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2023 của ngân sách thành phố.
Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2023

Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2023

 •   24/03/2023 03:06:00 PM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
Quyết định công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2023.
Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Tây Ninh 2023

Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Tây Ninh 2023

 •   20/12/2022 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/12/2022, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nưuớc năm 2023 trên địa bàn thành phố Tây Ninh.
Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện NSNN năm 2022 và dự toán NSNN năm 2023 trình HĐND thành phố

Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện NSNN năm 2022 và dự toán NSNN năm 2023 trình HĐND thành phố

 •   09/12/2022 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố báo cáo công khai tình hình ước thực hiện NSNN năm 2022 và dự toán NSNN năm 2023 trình HĐND thành phố
Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý IV năm 2022

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý IV năm 2022

 •   15/11/2022 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý IV năm 2022

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022 của ngân sách Thành phố

 •   07/10/2022 03:04:00 PM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022 của ngân sách Thành phố

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý III năm 2022

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý III năm 2022

 •   30/09/2022 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý III năm 2022

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của ngân sách Thành phố

 •   08/07/2022 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của ngân sách Thành phố

 •   08/07/2022 02:56:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của ngân sách Thành phố
 

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý II năm 2022

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý II năm 2022

 •   30/06/2022 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý II năm 2022

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa 6 tháng đầu năm 2022

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa 6 tháng đầu năm 2022

 •   30/06/2022 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa 6 tháng đầu năm 2022

Phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

 •   28/06/2022 09:37:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của ngân sách Thành phố

 •   20/04/2022 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của ngân sách Thành phố
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

 •   20/04/2022 08:10:00 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021

Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021

 •   30/03/2022 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 504
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021

Dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của HĐND Thành phố năm 2022

Dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của HĐND Thành phố năm 2022

 •   20/12/2021 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết về việc thông qua dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của HĐND Thành phố năm 2022

Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

 •   18/12/2021 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0

HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 

 •   18/12/2021 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0

HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 

Thông qua danh mục thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025)

Thông qua danh mục thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025)

 •   08/12/2021 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua danh mục thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025) nguồn vốn ngân sách thành phố và ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho thành phố
Phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

Phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

 •   08/12/2021 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố trình HĐND Thành phố về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

 •   19/05/2021 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; Quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; Quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018

 •   15/12/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 25/6/2019 của HĐND Thành phố khóa XI, kỳ họp thứ 9 phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; Quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018
Dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

Dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

 •   15/12/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

 •   15/12/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết HĐND Thành phố về việc Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
Dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2020

Dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2020

 •   14/12/2019 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 13/12/2019 về việc thông qua dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2020
THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Liên kết website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập24
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm17
 • Hôm nay948
 • Tháng hiện tại159,016
 • Tổng lượt truy cập3,069,067
Thư viện ảnh
Cho-Hoa-xuan-2-1.jpg Ben-song-xuan-1.jpg Canh-Xuan-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-1-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-13-copy-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-12-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-11-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-10-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-9-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-8-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-7-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-6-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-5-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-4-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-3-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-2-1.jpg 0410-thanh-pho-tay-ninh-2-1.jpg TP-Tay-Ninh-1.jpg z4908042246523-f8306e75964dc6a482de3a2f23045ea9.jpg ho-nui-da-tay-ninh.jpg 203-2023-sinh-vien-truong-cdsp-1.jpg 11.jpg 22.jpg 33.png 55.jpg
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây