Bộ nhận diện Bộ phận Một cửa và hệ thống thông tin giải quyết TTHC cần sớm thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh

Chủ nhật - 26/03/2023 18:28 413 0
Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã hướng dẫn triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc bộ nhận diện thương hiệu của bộ phận Một cửa và hệ thống thông tin điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.
Bộ nhận diện thương hiệu hành chính công được đồng bộ trên bảng niêm yết TTHC
Bộ nhận diện thương hiệu hành chính công được đồng bộ trên bảng niêm yết TTHC

Khi nhắc đến bộ nhận diện thương hiệu, khách hàng sẽ liên tưởng đến hình ảnh, ký tự, màu sắc, khẩu hiệu… đặc trưng của đơn vị, doanh nghiệp. Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã hướng dẫn triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc bộ nhận diện thương hiệu của bộ phận Một cửa và hệ thống thông tin điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Bộ nhận diện thống nhất trong toàn quốc

Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có nhiều nội dung đổi mới, trong đó có quy định nội dung thiết kế bản sắc thương hiệu thống nhất cho bộ phận Một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp bộ, cấp tỉnh. Các bộ phận Một cửa các cấp sử dụng một bản sắc thương hiệu thống nhất về yêu cầu thiết kế nội, ngoại thất, biển hiệu, trang phục, biển tên, tài liệu nghiệp vụ, truyền thông, giao diện của bộ phận Một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh cũng như các ứng dụng khác.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện của bộ phận Một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh (gọi tắt là bộ nhận diện thương hiệu hành chính công) để triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước.

Bộ nhận diện thương hiệu hành chính công được thiết kế dựa trên quá trình nghiên cứu những cam kết và giá trị cốt lõi mà hệ thống này mang tới cho công dân, tổ chức và nội bộ. Với công dân và tổ chức, bộ phận Một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh cam kết nâng cao chất lượng phục vụ, theo tinh thần lấy người dân và tổ chức làm trung tâm, các TTHC sẽ được cải thiện, số hoá, tăng trải nghiệm tích cực.

Cam kết của công chức, viên chức và các cơ quan trực thuộc là tăng năng suất lao động. Để thực hiện cam kết này, bộ phận Một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh hướng tới ứng dụng công nghệ, đồng bộ dữ liệu và xây dựng văn hoá làm việc tích cực, kiến tạo, liêm chính.

Từ những cam kết đó, bộ nhận diện thương hiệu thể hiện được 5 tinh thần cốt lõi: khoa học, hiệu quả, hiện đại, sẵn sàng và thân thiện. Khẩu hiệu “Hành chính phục vụ” thể hiện tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Khẩu hiệu này là tinh thần chung và được sử dụng xuyên suốt các hoạt động truyền thông và tiếp thị của thương hiệu hành chính công.

Theo tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, logo của bộ phận Một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh là sự kết hợp của các yếu tố dân tộc và phong cách thiết kế theo chủ nghĩa tối giản. Logo lấy cảm hứng từ hình ảnh quốc kỳ Việt Nam và 5 bàn tay nắm vào nhau.

Cũng tương đồng với ý nghĩa của quốc kỳ, logo có nền màu đỏ tượng trưng cho màu của cách mạng, ngôi sao vàng tượng trưng cho linh hồn dân tộc và năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp tham gia cách mạng sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết lại.

Hình ảnh 5 bàn tay nắm vào nhau biểu tượng đại đoàn kết, chung tay cải cách hành chính. Đây cũng là yếu tố được kế thừa từ logo cải cách TTHC cũ. Logo được thiết kế với nét dày và dải màu sắc cơ bản, giúp tăng tính ứng dụng của logo, có thể được in ấn danh thiếp, tiêu đề thư, phong bì, bàn lễ tân, bảng biển…

Người dân đánh giá mức độ hài lòng sau khi hoàn thành nộp hồ sơ TTHC tại bộ phận Một cửa

Cần quan tâm thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh

Là địa phương nghiêm túc triển khai nội dung này, UBND thành phố Tây Ninh đã chỉ đạo các phường, xã, bộ phận Một cửa Thành phố thực hiện bộ nhận diện thương hiệu hành chính công tại bộ phận Một cửa hai cấp đồng bộ, thống nhất theo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Phương- Phó Chủ tịch UBND phường 1, thành phố Tây Ninh cho biết, UBND phường triển khai nội dung này đến toàn bộ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách. Đồng thời chỉ đạo công chức Văn phòng - Thống kê rà soát, thay đổi tất cả các biểu tượng, logo theo hướng dẫn; cập nhật bộ nhận diện thương hiệu hành chính công mới trên trang thông tin điện tử, tài khoản Zalo OA của phường.

Đến nay, phường đã thực hiện xong theo đúng quy định. Bước đầu triển khai bộ nhận diện thương hiệu mới, nhiều người dân chưa tiếp cận được, phường sẽ tăng cường tuyên truyền trực quan và qua phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết.

Theo ông Phương, lợi ích của việc đồng bộ bộ nhận diện thương hiệu hành chính công là thực hiện thống nhất từ các cơ quan Trung ương đến địa phương cấp cơ sở. Qua đó, tạo sự nhận biết rõ nét hơn, khắc sâu trong tâm trí người dân, doanh nghiệp về đặc trưng riêng của bộ phận Một cửa các cấp.

Còn tại phường 3, thành phố Tây Ninh đến thời điểm này, việc đồng bộ bộ nhận diện thương hiệu hành chính công mới tại bộ phận Một cửa và cổng thông tin điện tử của phường cũng đã hoàn thành.

Ông Lê Lam Điền- Phó Chủ tịch UBND phường 3 cho biết: “Bộ nhận diện thương hiệu mới được thiết kế với hình ảnh 5 bàn tay đan vào nhau thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay cải cách hành chính và rất dễ đưa vào tầm mắt của người dân.

Cùng với khẩu hiệu “Hành chính phục vụ”, mỗi cán bộ, công chức sẽ nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp cũng như trên môi trường điện tử, nâng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Trong vai trò quản lý nhà nước, chúng tôi cũng mong muốn bộ nhận diện thương hiệu sẽ có sức lan toả mạnh mẽ hơn đối với người dân, doanh nghiệp. Các tổ chức, cá nhân tăng cường tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách hành chính, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến. Trên cơ sở tất cả bộ TTHC được đồng bộ, thống nhất với cổng dịch vụ công quốc gia, người dân, doanh nghiệp dù ở bất cứ nơi đâu cũng có thể nộp hồ sơ, giải quyết bộ TTHC của mình không phân biệt địa giới hành chính”.

Theo ông Điền, thông tin tuyên truyền về cải cách TTHC nói chung, bộ nhận diện thương hiệu hành chính công nói riêng sẽ được phường đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều kênh. Trong đó, từ tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, báo chí, phường sẽ dẫn nguồn chính thống này đến các mạng xã hội có đông người dùng để nhiều người dân dễ dàng nắm bắt thông tin.

Việc đồng bộ bộ nhận diện thương hiệu hành chính công trong toàn quốc là hết sức cần thiết để thực hiện tốt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ngày 22.4.2022, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã có công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh.

Đây là nội dung cần được các địa phương, đơn vị liên quan quan tâm thực hiện nghiêm túc để bộ phận Một cửa 3 cấp trên địa bàn tỉnh đồng bộ, thống nhất từ giao diện đến tinh thần cải cách, “hành chính phục vụ”, góp phần thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại.

Hải Đăng

Tác giả: Nhân Phụng (tổng hợp)

Nguồn tin: Tây Ninh Online

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay6,122
  • Tháng hiện tại18,468
  • Tổng lượt truy cập1,832,706
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây